2023-01-30 22:43:26

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Znana jest prawie dokładna lokalizacja. Miała być to ul św. Anny, obecnie Kopernika 15 lub według niektórych uczonych Kopernika 17. Urodził się w rodzinie kupieckiej jako syn Barbary i Mikołaja. Miał trójkę rodzeństwa: Andrzeja, Barbarę i Katarzynę. Nazwisko Kopernik prawdopodobnie wywodzi się od śląskiej miejscowości Koperniki, z której rodzina miała się wywodzić. Mikołaj KopernikEdukację Mikołaj Kopernik prawdopodobnie rozpoczął przy parafii przy parafii św. Janów w Toruniu. Możliwe też, że kształcił się w pobliskim Włocławku. Wedle niektórych źródeł astronomią mógł zainteresować go kanonik włocławski Mikołaj Wodka z Kwidzyna, który był doktorem pasjonującym się również tą dziedziną jak i astrologią. Następnie wraz z bratem zaczął się uczyć na słynnej Akademii Krakowskiej. Mikołaj miał też zostać kanonikiem, jednak pełniąc posługi jako osoba świecka, a nie kościelna. Dzięki wsparciu wuja Łukasza udało mu się podjąć studia prawnicze na Uniwersytecie Bolońskim. Z czasem obok studiów prawniczych rozpoczął też studia medyczne w Padwie. Tych jednak ostatecznie nie ukończył w przeciwieństwie do prawa.


Wrócił w rodzinne strony, a wspomniany wcześniej wuj chciał by Mikołaj podążył ścieżką wiary i objął po nim biskupstwo. Kopernik jednak wybrał naukę. To spowodowało między bliskimi konflikt i z Lidzbarka Warmińskiego Mikołaj trafił do Fromborka. Poświęcił się przede wszystkim swojej pasji jaką była astronomia. Zajął się opracowywaniem i szerzeniem teorii heliocentrycznej co jest jego najbardziej znanym osiągnięciem. Dotyczy ona tego co jest dla nas dzisiaj oczywiste (oczywiście w uproszczeniu, pomijając punkty odniesienia i inne zależności). Ziemia krąży wokół słońca, a nie słońce wokół ziemi. Stąd stwierdzenie dotyczące Mikołaja: “Wstrzymał słońce, ruszył ziemię”.


Dla nas dzisiaj jest to oczywiste, jednak w czasach Kopernika uznawane było przez wielu za herezję. Jego najbardziej znane dzieło “O obrotach sfer niebieskich” (“De revolutionibus orbium coelestium”), które wydano w 1543 w Norymberdze było kontrowersyjne i przełomowe. W 1999 roku dzieło zostało wpisane na Listę Pamięć Świata UNESCO. Mikołaj Kopernik zasłynął również swoją teorią w dziedzinie ekonomii (prawo Kopernika-Greshama) i geometrii (twierdzenie Kopernika). Kopernik zmarł przed 21 maja 1543 we Fromborku.


Znaczek 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika - emisja z dnia 27.01.2023 rokuZnaczki poświęcone narodzinom Mikołaja Kopernika są kwadratowe i mają wymiary 45 x 45 mm. Na arkuszu sprzedażnym znajduje się 8 znaczków, łącznie do obiegu trafi ich 128 000. Wydrukowano je offsetem na papierze fluorescencyjnym. Autorem projektu jest Poczta Polska. Stworzono go na podstawie wizerunku Mikołaja Kopernika z Epitafium we Fromborku. Na walorze umieszczony jest w okręgu o średnicy 40 mm. Od lewej w górę półkoliście zapisana nazwa tematu 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i nominał 3,90 zł. Z prawej u dołu oznaczenie Polski, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i rok emisji 2023. Dzień emisji to 29 stycznia 2023 roku.
Źródła:

https://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/index.php5

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik

https://pl.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium

Drogi użytkowniku
Klikając przycisk"Przejdź do serwisu" zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych po przez wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii przez administratora serwisu w celu świadczenia usługi zgodnie z postanownienami RODO. Szczegóły dostępne w regulaminie.