2022-08-29 21:28:01

Związek Polaków w Niemczech powstał w Berlinie 27 sierpnia 1922 roku. Inicjatorami byli Jan Baczewski mieszkający w Prusach Wschodnich oraz Jan Kaczmarek przebywający w Westfalii. Ważną postacią był również radca prawny organizacji Brunon Openkowski. Pierwszym prezesem był Stanisław Sierakowski. Głównymi założeniami była obrona praw mniejszości polonijnej i polskiego dziedzictwa kulturalnego. Z czasem bardziej zajęto się również gospodarką i polityką. Teren działalności podzielono najpierw na cztery dzielnice, a rok później rozszerzono go do pięciu.

Wedle danych z 1924 roku do pierwszej zaliczano tereny Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu i 5 100 członkami stowarzyszenia. Do drugiej należała Brandenburgia, Saksonia, Hamburg, Dolny Śląsk, Pomorze oraz Marchia Graniczna Poznańskie – Prusy Zachodnie. Ilość członków wynosiła 6 200 osób, a siedzibą był Berlin. Dzielnicą trzecią z 13 000 osobami w Związku był obszar Westfalii, Nadrenii, Badenii i Palatynatu. Siedziba mieściła się w mieście Bochum, a osób w organizacji było 13 000. Czwarta dzielnica obejmowała część Prus Wschodnich, mianowicie Warmię, Mazury i Powiśle z siedzibą w Olsztynie. Do Związku należało 4 000 osób. Ostatnią dzielnicą było tzw. Pogranicze czyli ponownie Marchia Graniczna Poznańskie – Prusy Zachodnie, jednak z siedzibą w Złotowie i Kaszuby. Członków organizacji było tam 2 700.

W 1938 roku Związek uchwalił „Pięć prawd Polaka”, które stanowiły podstawę zasad działania stowarzyszenia. Dotyczyły one uznawania się za Polaków, przyjmowania wiary przodków, braterstwa, służbie narodowi oraz zakazie mówienia źle o ojczyźnie. Już przed wybuchem II Wojny Światowej zaczęto represjonować społeczność polonijną. Podczas II Wojny Światowej organizacja została zdelegalizowana, a wielu jej członków aresztowano, zamordowano lub osadzono w obozach koncentracyjnych. Skonfiskowano również wiele majątków. Po wojnie Związek zaczął działać ponownie.


Znaczek "100-lecie Związku Polaków w Niemczech" - Emisja 27.08.2022Na znaczku pocztowym wyemitowanym 27.08.2022 widnieje postać hrabiego Sierakowskiego. Z lewej od góry zapisy: Polska (jako nazwa emitenta), 3,60 zł (nominał), 100-lecie Związku Polaków w Niemczech (nazwa tematu), Hrabia Stanisław Sierakowski pierwszy Prezes Związku Polaków w Niemczech (podpis postaci). Z prawej pionowo oznaczenie projektanta waloru J. Konarzewski, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i rok emisji 2022.

Technika druku to rotograwiura na papierze fluorescencyjnym. Wymiary każdego z waloru to 39,5 x 31,25 milimetrów. Planowany nakład wynosi 100 000 sztuk, a na każdym z arkusików sprzedażnych znajduje się ich aż 50. Istnieje również możliwość zakupu tematycznej kopert FDC.

Przez lata działalności Związek Polaków w Niemczech patronował takim organizacjom jak harcerstwo, organizacje oświatowe i spółdzielcze. Był jednym z inicjatorów utworzenia Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech. Prowadzono działalność wydawniczą, oświatowo-kulturalną.

 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Polak%C3%B3w_w_Niemczech

http://www.zpwn.org/nasza-historia

http://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/index.php5Drogi użytkowniku
Klikając przycisk"Przejdź do serwisu" zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych po przez wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii przez administratora serwisu w celu świadczenia usługi zgodnie z postanownienami RODO. Szczegóły dostępne w regulaminie.