2022-11-07 21:14:27

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to obok Święta Narodowego Trzeciego Maja, najważniejsze obchody państwowe. Obywatele celebrują niepodległość, którą Rzeczpospolita uzyskała 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami. Samo odzyskiwanie wolności nie stało się z dnia na dzień. Było podzielone na etapy, których najważniejszym stało się zakończenie I Wojny Światowej i zawarciu rozejmu w Compiègne. Był to układ pomiędzy państwami Ententy a Niemcami.

Już w 1933 roku w 15-nastą rocznicę 11 listopada 1918 roku, wyemitowany został pierwszy znaczek pocztowy związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Głównym elementem na grafice jest Krzyż Wolności. Wraz z Medalem Niepodległości były odznaczeniami wojskowymi ustawionymi przez prezydenta na wniosek sejmu II Rzeczpospolitej dnia 29 października 1930 roku. W 1938 roku wydane zostały walory filatelistyczne z okazji 20-lecia odzyskania niepodległości. Było to 13 znaczków o nominałach 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55, 75 groszy oraz 1, 2 i 3 złote.


Krzyż Niepodległości


Dotyczyły ważnych wydarzeń historycznych oraz postaci i związane były kolejno z Bolesławem Chrobrym i Zjazdem Gnieźnieńskim. Powitaniem Kazimierza Wielkiego przez Wierzynka. Jadwigi, Władysława Jagiełły i rektora Uniwersytetu krakowskiego z dokumentem darowizny i dwoma mieczami spod Grunwaldu. Kazimierza Jagiellończyka na tle konturów Polski, która za jego panowania obejmowała ogromne terytorium. Zygmunta Augusta i unii polsko-litewskiej. Stefana Batorego odznaczającego chłopa Kacpra Wielocha, który wsławił się męstwem przy zdobywaniu twierdzy Wielkie Łuki. Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza. Jana III Sobieskiego i jego przybycie do Wiednia po pokonaniu Turków. Uchwalenie Konstytucji 3 maja. Jana Henryka Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszko oraz Józefa Poniatowskiego. Powstanie Listopadowe wraz z jego uczestnikami. Romualda Traugutta. Najwyższy nominał poświęcony był Józefowi Piłsudskiemu.


Znaczki z 18 listopada 1918 roku


W setną rocznicę odzyskania niepodległości w 2018 roku, do obiegu trafiło aż 8 znaczków związanych z tym dniem. Każdy z nich dotyczył ważnej dla Rzeczpospolitej postaci i symboli. Byli to: Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Order Odrodzenia Polski, obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński i Wojciech Korfanty. Każdy ze znaczków ma nominał 2,60 zł. Nakład wyniósł po 180 000 egzemplarzy z każdego tematu. Każdy ze znaczków ma wymiar 31,25 x 43 mm. Wydrukowano je techniką offsetową z rastrem stochastycznym na papierze fluorescencyjnym. Na arkusikach sprzedażnych umieszczono każdy z tematów plus przywieszkę z dynamicznym efektem optycznym. Autorką grafik jest Marzanna Dąbrowska.

 

 

 

Źródła:

https://www.zzwp.pl/kacik-hobbystow/165/swieto-niepodleglosci-w-filatelistyce/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n58-n5847

https://media.poczta-polska.pl/pr/410372/poczta-polska-z-bohaterami-niepodleglosci-na-znaczkach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_i_Medal_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci 

Drogi użytkowniku
Klikając przycisk"Przejdź do serwisu" zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych po przez wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii przez administratora serwisu w celu świadczenia usługi zgodnie z postanownienami RODO. Szczegóły dostępne w regulaminie.