2023-03-06 22:02:34

1 marca 2023 roku Poczta Polska wydała znaczki pocztowe poświęcone Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze Wyklęci to ruch partyzancki i opór antykomunistyczny, który powstał po zakończeniu II wojny światowej i kontynuował walkę przez cały okres PRL-u. Znaczek, autorstwa Jarosława Ochendzana, przedstawia postać Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który odegrał ważną rolę w obronie praw człowieka i wolności religijnej.


Kim byli Żołnierze Wyklęci?


Żołnierze Wyklęci to ruch partyzancki i opór antykomunistyczny, który powstał po zakończeniu II wojny światowej i kontynuował swoją walkę przez cały okres PRL-u, a nawet dłużej. Byli to żołnierze niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, którzy nie zaakceptowali nowego reżimu i nie uznali Polski za utraconą. Wielu z nich to byli weterani Armii Krajowej, ale ruch obejmował także osoby, które dołączyły do walki w późniejszych latach.

Żołnierze Wyklęci prowadzili swoje działania przeciwko aparatom bezpieczeństwa PRL-u oraz żołnierzom Armii Radzieckiej stacjonującym na terenie Polski. Ich celem była odbudowa niepodległego państwa i przywrócenie Polsce demokracji. W walce korzystali z różnych metod, od sabotażu i zamachów na przedstawicieli władzy komunistycznej po propagandę i działania ukryte.


Jak wyglądała ich walka o wolność?


Dla Żołnierzy Wyklętych walka o wolność była wartością nadrzędną. Mimo że byli w mniejszości, nie poddawali się i konsekwentnie brali udział w działaniach oporu. Nierzadko ich życie toczyło się w ciągłym ukryciu, w lasach i górach, gdzie budowali swoje bazy i prowadzili walkę partyzancką.

Często współpracowali z lokalną ludnością, która darzyła ich ogromnym szacunkiem i wspierała w miarę swoich możliwości. Działalność Żołnierzy Wyklętych nie ograniczała się jedynie do walki zbrojnej; stanowili także moralne wsparcie dla tych, którzy odczuwali uciążliwość komunistycznego reżimu.

Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK. Od lewej: ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, por. Marian Pluciński „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, wachm. Jerzy Lejkowski „Szpagat”, por. Zdzisław Badocha „Żelazny”


Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK. Od lewej: ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, por. Marian Pluciński „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, wachm. Jerzy Lejkowski „Szpagat”, por. Zdzisław Badocha „Żelazny”Cena wolności – co działo się z Żołnierzami wyklętymi?


Walka Żołnierzy Wyklętych nie była pozbawiona tragicznych konsekwencji. PRL traktował ich jako wrogów państwa i stosował brutalne represje wobec nich i ich rodzin. Wielu bohaterów zapłaciło najwyższą cenę za odwagę i poświęcenie, ginąc w nierównej walce lub padało ofiarą aresztowań, tortur i wyroków śmierci.

Pamięć o nich była przez wiele lat zagłuszana przez propagandę komunistyczną. Dopiero po upadku PRL-u ich bohaterstwo zaczęło być powszechnie doceniane, a Żołnierze Wyklęci zostali uznani za bohaterów narodowych. Ich imiona są teraz upamiętniane na pomnikach, ulicach, a ich życie i walkę przypomina się kolejnym pokoleniom.


Jakie są kontrowersje wokół Żołnierzy Wyklętych?


Żołnierze Wyklęci są postaciami historycznymi, które wzbudzają wiele emocji i dyskusji. Pomimo ogólnego uznania za bohaterów narodowych, istnieją pewne kontrowersje wokół ich dziedzictwa.

Podczas walki z komunistycznym reżimem, niektórzy Żołnierze Wyklęci prowadzili akcje partyzanckie, które prowadziły do ofiar cywilnych. To z kolei budzi moralne pytania i kontrowersje na temat tego, czy można uznawać te działania za usprawiedliwione w kontekście walki o wolność. Czasami Żołnierze Wyklęci stosowali akcje przemocowe, takie jak zamachy czy akty sabotażu

Część krytyków wskazuje, że niektórzy Żołnierze Wyklęci mieli związki z nacjonalistycznymi organizacjami, które w przeszłości prezentowały skrajne i radykalne poglądy. To może wprowadzać pewne obawy co do ich motywacji i ideologii.

Warto zauważyć, że pomimo tych kontrowersji, większość Polaków uznaje Żołnierzy Wyklętych za bohaterów i weteranów walki o wolność i niepodległość Polski. W ciągu ostatnich lat starano się bardziej otwarcie podejść do tego tematu i uwzględnić różne perspektywy historyczne, aby zrozumieć złożoność tego okresu w polskiej historii.

Koperta FDC celebrująca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na grafice znaczka przedstawiono postać Arcybiskupa Antoniego Baraniaka

Koperta FDC celebrująca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na grafice znaczka przedstawiono postać Arcybiskupa Antoniego BaraniakaCzym charakteryzuje się znaczek pocztowy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych?


Poczta Polska ogłosiła emisję znaczka pocztowego, poświęconego Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data emisji tego wyjątkowego znaczka została wyznaczona na 1 marca 2023 roku, aby podkreślić znaczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i oddać hołd tym bohaterom, którzy poświęcili swoje życie dla wolności Ojczyzny. Na grafice tego znaczka widnieje postać Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, ukazując wyjątkową postać duchownego zaangażowanego w walkę o wolność.

Arcybiskup Antoni Baraniak (1911-2002) był polskim duchownym katolickim, biskupem, a później arcybiskupem, który odegrał ważną rolę zarówno w życiu religijnym, jak i społecznym Polski w okresie powojennym. Arcybiskup Baraniak był jednym z niewielu biskupów, którzy otwarcie sprzeciwiali się represjom władz komunistycznych wobec Kościoła i społeczeństwa. Mimo groźby aresztowania, nie wahał się krytykować działań reżimu, broniąc praw człowieka i wolności religijnej.

Autorstwo projektu tego znaczka należy do Jarosława Ochendzana. Znaczek ma nominalną wartość 3,90 zł i wymiary 31,25 x 51 mm, co czyni go nie tylko cennym dla kolekcjonerów, ale także idealnym do codziennego użytku w korespondencji. Arkusz sprzedażny zawiera aż 12 walorów filatelistycznych, dając wszystkim okazję do cieszenia się pięknem tej wyjątkowej grafiki. Wydrukowane znaczki pocztowe są za pomocą techniki rotograwiurowej. Pozwala to na uzyskanie precyzyjnych detali i głębi kolorów. Znaczki polskie zostały wydrukowane na papierze fluorescencyjnym, co nadaje im wyjątkowy efekt w świetle. Nakład tych krajowych znaczków pocztowych to 120 000 egzemplarzy.

Dla każdego kto uwielbia kolekcjonować znaczki pocztowe to wydanie znaczków pocztowych będzie cennym nabytkiem w jego kolekcji. Nakład znaczków okolicznościowych nie tylko jest ograniczony, ale i już się nie powtórzy.


Znaczek pocztowy celebrujący Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na grafice znaczka przedstawiono postać Arcybiskupa Antoniego Baraniaka

Znaczek pocztowy celebrujący Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na grafice znaczka przedstawiono postać Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/zolnierze-wykleci/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/zolnierze-wykleci/kim-byli-zolnierze-wykleci

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/narodowy-dzien-pamieci/90456,Geneza-swieta.html

https://zpe.gov.pl/a/zolnierze-niezlomni/Dhs7UDp4k

https://naszemiasto.pl/bohaterowie-i-zdrajcy-wykleci-przekleci-i-zapomniani/ar/c1-4500136

Drogi użytkowniku
Klikając przycisk"Przejdź do serwisu" zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych po przez wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii przez administratora serwisu w celu świadczenia usługi zgodnie z postanownienami RODO. Szczegóły dostępne w regulaminie.